Vijesti

Pleuritis (upala porebrice, plućne maramice)

Imam Tirmizi prenio je u svojoj zbirci hadisa (džami’) da je Zejd bin el-Arkam citirao Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako govori: “Liječite pleuritis lišćem indijske aloe60 i uljem. ” Postoje dvije vrste pleuritisa (ar. zalul dženb): pravi i lažni. Pravi je pleuritis teška upala membrane što se nalazi na unutrašnjoj strani grudnog koša (L. costa,-ae; rebro, ar. džanb: strana) i okružuje pluća, uzrokujući oticanje pleure.

Ćesto je popraćen lučenjem te nosti u šupljinu grudnog koša; dok je lažni pleuritis koji je također karakteriziran disajnim eškoćama popraćen bolom pleure, premda je uzrokovan prečavanjem oticanja štetnih teških raspadnih gasova između membrana oko strana, a njegov bol može biti zamijenjen sa bolom pleuritisa ili sa oticanjem unutrašnjosti pleure (diaphragmitis).

Razlika između ove dvije vrste bola jeste ta da kod lažnog pleuritisa bol je ponekad konstantan, dok kod pravog pleuritisa bol dolazi kao iznenadan, žestok, oštar i popraćen vrućicom . Veliki islamski lij ečnik Ibn-Sina u svojoj knjizi “Zakoni medicine” (Kanun fi tibb) opisuje ovu bolest kao upalu koja napada membranozni porub, rebra, prsne mišiće i okolicu pluća poznatu u arapskom kao ševsa i birsam.

Postoje mnogi simptomi boli pleUt·e i, više puta, većina njih su pogrešno nazvani pleuritisom zbog korijena riječi pleura (gr. rebro, strana). Zbog toga je Hipokrit preporučio da se oboljeli od bola u rebru mogu okoristiti imajući tople kupke. Drugi su liječnici dijagnosticirali pleuritis kao bilo koje komplikacije uzrokovane neravnotežom tielesnih izlučevina, popraćenih, ili ne, upalom rebara, visokom temperaturom, crvenilom lica, žeđu, bolom i znojenjem.

Simptomi pravog pleuritisa su visoka temperatura, kašalj, teško astmatično stanje, nepravilnost pulsa i disajne te oće. Prema tome, hadis naveden u ovom poglavlju ne odnosi se na pravi pleuritis, već prije na onaj lažni uzrokovan zatvaranjem gasova oko prsa. U ovom slučaju, kora alojinog drveta smrvljena do praha pomiješana sa mlakim biljnim uljem nanosi se na strane.

Ovakva mješavina također može biti uzeta i oralno da pomogne izbacivanje zaostalih začepljenih gasova i da uravnoteži rad crijeva. Alojino drvo je toplo, suho i konstipirajuće. Ovakva će konstipativnost također pomoći u regulaciji rada crijeva otvarajući otvore i izbacujući začepljene štetne gasove, i sprečavat će prodor vlažnosti. Također je rečeno da aloj ino drvo koristi mozgu i može lahko oporaviti pojedinca od pravog pleuritisa uzrokovanog neravnotežom sluzi, a pogotovo kada su simptomi slabi -Allah zna najbolje.

Preneseno je u sahih hadisu koji prenosi Ummu Seleme, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., boravio pred samo preseljenje (ahiret) u Mejmuninoj kući, neka je Allah njome zadovoljan, kada se iznenada razbolio. S vremena na vrijeme, a kada se osjećao bolje, otišao bi i predvodio džemaat u namazu.

Kada se njegova bolest pogoršala, poručio je da Ebu-Bekr predvodi džemaat. jednom, za vrijeme povremenih bolova, njegove supruge, amidža mu Abbas, Ummu el-Fadl bint el-Haris i Esma bint Umejs okupili su se oko njega, i u konfuziji, odlučili su da mu daju lijek nanoseći ga po ustima (sa strane usta). Kada je napokon otkrio njihovu namjeru, on, s.a.v.s., upitao je: “Ko mi je ovo uradio? Ovo samo može biti djelo žena koje su došla ovamo”, i pokazao je prema Abesiniji. Ustvari, to su uradile ummu Selema i Esma.

Žene su potom rekle: “O Allahov Poslaniče, s.a.v.s., plašile smo se da možda ne boluješ od pleuritisa!” On, s.a.v.s., propitivao je nadalje: “Šta ste mi to dale?” One su odgovorile:”Prašak indijske aloje i kamale pomiješan sa blagim uljem”. Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovorio je: ”Allah me nikad ne bi kaznio takvom bolešću.” Potom je dodao: “Zahtijevam da više ne ostajete ovdje osim mog amidže (daidže) Abbasa, koji se nije složio sa ovim tretmanom.” Kasnije, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je učtivo zahtijevao da se premjesti u Aišine odaje, neka je Allah njome zadovoljan.

Close