Zanimljivosti

Nošenje svile u svrhu liječenja svraba

Preneseno je u Dva sahiha (Muslimovom i Buharijinom sahihu) da je Katade zabilježio had is prenesen od Enesa bin Malika u kom je Allahov Poslanik, s.a.v.s., dao dopuštenje Abdurrahmanu bin Avfu i Zubejru bin el-Avvamu da nose svilenu odjeću zbog ozbiljne nadraženosti kože od koje su bolovali.

U drugom predanju Abdurrahman bin Avf i Zubejr bin el-Avvam, neka je Allah njima zadovoljan, žalili su se Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., o nadraženosti kože od koje su bolovali usljed ušiju, a on im je dopustio da nose svilene košuljeY Nošenjem svile za muškarce bave se dva temeljna stajališta: prvi je kanonički (fikh), a drugi je medicinski.

Što se ti če kanoničkog gledišta, jasno je shvatljivo od svih muslimana da je nošenje svilene odjeće dopušteno ženama a ne muškarcima, osim prijeke potrebe, kao npr. prilikom izrazito hladnog vremena i nemanja za obući ičega drugog, ili zbog medicinskog razloga gdje pojedinac može nositi svilenu odjeću da bi kontrolisao izrazitu nadraženost kože uzrokovanu svrabom, ušima, šugom ili svrbljenjem.

Ovaj je tretman također opisan kod imama Ahmeda ibn H anbela i imama Šafije, koji se slažu oko dopuštenosti liječenja u medicinske svrhe s onim što je zabranjeno, iako je u ovom slučaju imam Malik zabranio njenu upotrebu, potkrepljujući to time da se sve dozvole protežu preko određenih medicinskih sl čajeva brađ nih od AJlahovog Poslanika, s.a.v.s. U tom pogledu, preneseno je u sahih hadisima to da kada je neko upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s., o vinu, on je odgovorio: “Vino nije lijek.”

Što se tiče medicinskog stajališta, svila je vlakno proizvedeno pomoću svilenih buba (gusjenica iz porodiceBombicidae) u pravljenju njihovih čahura. Svileni je konac potom dobivao iz kultivisanih čahura da bi se napravio onaj abrički koji je korišten za odjeću.

Svileni je konac plemenito vlakno i posjeduje mnogobrojne medicinske koristi: ojačava srce, klasificiran je kao stimulant, drži se kao lijek za melanholiju, drži se kao lijek za nesuzdržljivost crne či i njenih komplikacija, poboljšava vid kada se koristi kao prašak za oči. SviJa je vruća i suha u prvom stupnju, mada je neki liječnici klasificiraju kao vruću i vlažnu.

Što se ti če ugoročne škodljivosti, sugerirano je od straživača da kada svilu nosi muškarac duže vremena, ona proizvodi hemijsku re.akciju ili retardaciju inter ili intramolekularnih medudjelovanja kao rezultat prostorne strukture molekula kod muškarca, pored drugih fizioloških nepravilnosti koje štetno djeluju na promjenu spermatide u spermatozoid kod muške sperme. Ista zabrana odnosi se na nošenje zlata ili njegovu upotrebu za muškarce osim u medicinske svrhe.

Zlato je jedno ično uravnoteženo. Ono također ojačava srce, sadržava prijatnu vrućinu, i ublažava nadutost. Dakle, prohibicija protiv nošenja svile i zlata za muškarce se umnogome slaže sa negativnom hemijskom reakcijom i retardacijom inter ili intramolekularnim međudjelovanjima kao rezultat prostorne strukture koju oni proizvode kod muškaraca, i nadalje, njihova je šteta veća od njihove koristi.

Stoga, u vrijeme kada je poslanička mudrost (hadis) pogrešno vaćena zbog pomankanja znanja i familijarnosti, za onoga koji se želi okoristiti iz takve upute, pojedinac mora bezuvjetno pristati na to i boriti se za to do takvog vremena kao što je doba prednosti ljudskog znanja, a Allah Svemogući dopušta pristup u Njegovu bezgraničnu mudrost i objelodanjuje je nekima od mnogobrojnih radoznalih koje je O n stvorio.

Close