Zanimljivosti

Liječenje otrova njegovim antidotom

Ebu-Hurejre je prenio da je AHabov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ako muha padne u vaše piće, prvo je potopite a potom je uklonite, jer jedno od njenih krila nosi bolest a drugo njen lijek.” Sličan je hadis prenesen u Sunenu od Ibn-Madždžea. Ovaj hadis razjašnjava dva važna aspekta: jedan se odnosi na fikh, a drugi je aspekt medicinsko mišljenje. Što se tiče prvog, on je jasan i koncizan.

On dopušta da ako upadnuta muha krepa u piću, to ne mijenja propisanu čistoću (ar. taharet) pića. Sva ulema pristaje uz ovo mišljenje. Allahov Poslanik, s.a.v.s., savjetovao je da se prvo insekt potop i prije njegovog odstranjivanja.

Ovo podrazumijeva da će muha zasigurno krepati ako upadne u piće ili toplu hranu, i da je ovo stanje promijenilo (ar. fesad) njenu propisanu čistoću, Poslanik, s.a.v.s., ocijenio bi hranu ili piće nečistim i odbacio ih. Umjesto toga, on je savjetovao da se popravi šteta i ispravi neravnoteža.

Kao posljedica, ovo pravo se nadalje proširilo toliko daleko da pokriva čitav lanac insekata iz reda Hymenoptera, uključujući pčele, ose ili bilo koje male artropode poput paukova i sličnih insekata. Stoga, poslanički pravni propis činjen je bespredmetnim kada je bolest nadmoćna i nije primjenjljiv u nepostojanju neposrednog uzročnika.

U sadašnjem lučaju, pošto je neposredni uzročnik propisane čistoće krv, kao što je vaskularna kongestija krvi mrtve životinje, a pošto insekti iz reda Hymenoptera i neki antropodi ne spadaju u ovu kategoriju, pravilo propisane čistoće ne odnosi se na njih.

1. Propisana čistoća (ar. tahara)

Ovu temu Ebu Sa’id el-Hudri, r.a., protumačio je akođer objašnjavajući da pošto kosti mrtve životinje nisu smatrane nečistim (i mogu biti iskorištene kao instru­menti ispravljanja), i pošto je ovo opravdano u slučaju kičmenjaka da kada je mrtva (životinja), ona također nosi pokvarenu vlažnost, otpatke, pokvarenu krv, kongestije (i ostale akumulacije dezintegriranih materijala, onda šta je sa bubama i ostalim insektima iz reda Hymenoplera) koji ne zadržavaju ovakvu pokvarenu vlagu, kongestiju krvi ili dezintegrirane materijale?

Zasigurno ovakvi insekti ne mogu oštetiti propisanu čistoću hrane ili vode. Ibrahim ei-Nah ‘i, r.a., bio je prvi koji je upotrijebio termin “ma la nefse lehu” u opisivanju buba. Kasnije, muslimanski su skolastičari usvojili ovaj termin (ar. ne/es, ne/s) i primijenili ga u svojim djelima.

2. Medicinske posljedice

Što se tiče medicinskog objašnjenja: E bu-‘Ubejde odobrio je mišljenje da potapanje muhe prije njenog uklanjanja uzrokuje da ona ispusti antitoksin, kao što je to ranije uradila izlučujući toksin (za vrijeme njenog početnog nepovoljnog stanja, borbe za opstanak nakon pada u tečnu materiju). Zapravo, muhe nose otrovnu supstancu koja je dokaz za svrbež i oticanje koji su posljedica njihovog ujeda.

Ovo je njihov odbrambeni mehanizam, a da bi mu se suprotstavilo, Allahov Poslanik, s.a.v.s., zatražio je da se muha potopi u tečnost prije njenog odstranjivanja, tako da otrovu bude suprotstavljen njegov protuotrov kojeg je Allah Svemogući smjestio u drugo krilo.

Zapravo, Liječnici su otkrili da španska muha ima otrov u jednom krilu a njegov antidot u drugom. Ovakva je uputa što emanira iz Poslanikove upute (ar. miškat) i riznice božanskih nadahnuća. Doseg ovakve mudrosti držan je u Njegovom beskrajnom znanju, a On nadahnjuje onoga koga On namjerava u unaprijed određenim mjerama i koga On hoće.

U vezi s ovom temom, liječnici su ranije uobičavali propisivali smjesu pudera od španskih muha, a ona se uzima interno kao diuretik i kao afrodizijak, i eksterno kao kožni nadražilac da tretira ponekad letalan ujed ose i onaj škorpionov (lat. Euscorpius flavicaudus). Ovakvi kan tari di su također upotrebljavani za liječenje upale limfnih čvorova očiju (lal. Lymphadenilis, ar. ša ‘ara), i time, poslije odbacivanja glava muha, ravnoteža je napuderisati i potom trljati zaraženo područje.

Ostale upotrebe insekata hemipterana i ostalih iz reda Hymenopterana uklju uju apioterapiju 104 (ar. el-mu ‘aladža bi-zebib el-nahl) koja upotrebljava pče inji otrov u liječenju raznolikih bolesti. Allah zna najbolje.

Close